Công ty AIKENDENKO hiện đang có giao dịch với hơn 1000 doanh nghiệp bao gồm các công ty lớn tại Nhật Bản và những công ty có quy mô vừa và nhỏ trong tỉnh Ehime. Trong đó nhiều công ty có chi nhánh và thị trường tiêu thụ tại nước ngoài như: Iseki, Panasonic…