AIKEN VIET NAM cam kết đem lại dịch vụ khách hàng hoàn hảo thông qua “ sản phẩm tốt nhất” . Đó phải là những sản phẩm đạt được tiêu chí cung cấp : “ công nghệ tiên tiến nhất”, “ chất lượng cao cấp nhất” và tạo ra “ niềm tin vững chắc nhất”.

Chính sách chất lượng mà công ty đưa ra:

Chính sách 1:

Tiếp tục cung cấp những sản phẩm chất lượng cao đáp ứng mong đợi của khách hàng.

Chính sách 2:

Không ngừng hoàn thiện, từng bước cải thiện chất lượng, rút ngắn quá trình giao hàng và giảm thiểu chi phí.

Chính sách 3:

Đề ra mục tiêu chất lượng cho những dự án tiếp theo và ghi lại tiến độ chi tiết.

1. Giảm thiểu bồi thường

2. Đẩy nhanh thời hạn giao hàng

3. Bảo toàn đơn đặt hàng